Freeman Coliseum
Address:
3201 E Houston St
San Antonio, Texas 78219