19399 NW Military Hwy
San Antonio, TX 78257
October 08, 2023
Where:  San Antonio, Texas
Time:  7:00 am